close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Rada Gminy Ryczywół Uchwałą Nr XI/73/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 6325) wprowadziła opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

· członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

· osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

· osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;

·  osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

·  podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powstania tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym przestały ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Stawka opłaty od posiadania psów

określona Uchwałą nr XXI/167/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokosci i sposobu jej poboru i w 2017 r. wynosi 30,00 zł od 1 psa.

 

Podstawa prawna: art. 18a i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 poz.849 ze zm.).

 

Gmina
Liczba ludości
7271
Powierzchnia w KM2
1 54,54
Udokumentowana historia od roku
1426