close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Gospodarka wodno-ściekowa

Wykaz podmiotów uprawnionych i świadczących usługi  wywozu nieczystości ciekłych

na terenie Gminy Ryczywół:

 

  1. Clipper Sp. z o.o

ul. Nad Torem 23

62-001 Chludowo

Tel 61/ 81-16-539

 

  1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wiardunkach

Wiardunki 42

64-630 Ryczywół

Tel. 67/ 28-37-039

 

  1. Z.U.H Trans – Komunal Tomasz Kaczmarek

Gorzewo 43

64-630 Ryczywół

Tel. 67/ 28-37-713

 

  1. WC SERWIS Sp. z o. o., S. k.

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

Tel.32 278-45-31, 801-133-088

 

  1. Przedsiębiorstwo Mariusz Nowak

Skrzetusz 20

64-630 Ryczywół

Tel. 517 432 975

 

  1. Przedsiębiorstwo AGRO-WIOL Usługi Rolnicze Jan Piechowiak

Ninino 6

64-630 Ryczywół

Tel. 723 603 609

 

O czym należy pamiętać:

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)  właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomości w zbiornik bezodpływowy (szambo) w celu gromadzenia w nim nieczystości ciekłych (bądź w przydomową oczyszczalnię ścieków). Zgromadzone ścieki należy przekazywać do stacji zlewnej w Ryczywole za pośrednictwem uprawnionego podmiotu. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest także  do przechowywania dowodów płatności  potwierdzających wykonanie usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, z wybraną firmą wywozową upoważnioną do świadczenia w/w usługi należy podpisać stosowną   umowę.

W przypadku wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków należy złożyć w Urzędzie Gminy pisemne zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, gdyż gmina, podobnie jak w przypadku szamb, ma obowiązek prowadzenia ewidencji ilości przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposobu pozbywania się przez właścicieli tych urządzeń powstałych osadów.

 

Pamiętajmy, że pozbywanie się  nieoczyszczonych ścieków bytowych  poprzez wywożenie na pole, do lasu czy wylewanie do rowu jest karalne. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny. Należy pamiętać, że ścieki bytowe to nie tylko wirusy i bakterie kałowe, ale także ogromna ilość przeróżnych detergentów, które mogą zawierać trujące związki chemiczne. Substancje te, dostając się do gleb i wód gruntowych, powodują ich skażenie. Nie stanowią one, wbrew powszechnemu przekonaniu, nawozu dla upraw rolnych, lecz realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.


Aktualizacja danych: 8 lutego 2019 r.

 

 

Gmina
Liczba ludości
7271
Powierzchnia w KM2
1 54,54
Udokumentowana historia od roku
1426