close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Struktura Urzędu

Referat Oświaty

Kierownik referatu - Izabela Serwin tel. (67) 28 37 002 wew. 25 izabela.serwin@ryczywol.pl
Główna księgowa CUW- Marzena Kaźmierczak tel. (67) 28 37 002 wew. 26 marzena.kazmierczak@ryczywol.pl
stanowisko ds. płac pracowników oświaty - Elżbieta Michalska tel. (67) 28 37 002 wew. 25 elzbieta.michalska@ryczywol.pl
stanowisko ds. księgowości placówek oswiatowych - Marta Sammler tel. (67) 28 37 002 wew. 26 marta.sammler@ryczywol.pl
stanowisko ds. konserwacji na obiekcie sportowym - Wacław Furman tel. (67) 28 37 157                                    kierowca autobusu szkolnego - Kazimierz Fryc


 

Referat Finansowy

Skarbnik Gminy - Agnieszka Kostyk tel. (67) 28 37 002 wew. 24 skarbnik@ryczywol.pl
Kierownik referatu - Anna Wenz tel. (67) 28 37 002 wew. 23 anna.wenz@ryczywol.pl
stanowisko ds. ksiegowości budżetowej - Danuta Graczyk tel. (67) 28 37 002 wew. 23 danuta.graczyk@ryczywol.pl
stanowisko ds. podatku vat- Monika Świderska tel. (67) 28 37 002 wew. 23 monika.swiderska@ryczywol.pl
stanowisko ds. ewid. działalności gospodarczej - Dorota Jurga tel. (67) 28 37 002 wew. 16 dorota.jurga@ryczywol.pl
stanowisko ds. obsługi kasowej - Ewelina Mulka tel. (67) 28 37 002 wew. 16 ewelina.mulka@ryczywol.pl
stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - Lucyna Machejek tel. (67) 28 37 002 wew. 22 lmachejek@ryczywol.pl
stanowisko ds. ksiegowości podatkowej i opłat lokalnych -  Magdalena Sołtysiak tel. (67) 28 37 002 wew. 22 magdalena.soltysiak@ryczywol.pl
stanowisko ds. księgowości za odpady komunalne - Elwira Klak tel. (67) 28 37 002 wew. 15 elwira.klak@ryczywol.pl

 

Referat Inwestycji i Rozwoju

Kierownik referatu - Natalia Janus tel. (67) 28 37 002 wew. 18 natalia.janus@ryczywol.pl
stanowisko ds. planowania inwestycji i zarządzania drogami - Kinga Blüge tel. (67) 28 37 002 wew. 20 kinga.bluge@ryczywol.pl

stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi- Anna Wyka  tel. (67) 28 37 002 wew. 15 anna.wyka@ryczywol.pl
stanowisko ds. ochrony środowiska - Joanna Furman tel. (67) 28 37 002 wew. 18 joanna.furman@ryczywol.pl
stanoiwsko ds. planowania przestrzennego - Olimpia Szczepańska tel. (67) 28 37 002 wew. 18 olimpia.szczepanska@ryczywol.pl
stanowisko ds. prac gospodarczych - Krzysztof Piechowiak tel. 607 444 611 krzysztof.piechowiak@ryczywol.pl

 

Stanowiska samodzielne

Sekretarz Gminy - Janina Feldmann  tel. (67) 28 37 002 wew. 13 sekretarz@ryczywol.pl                                             
stanowisko ds. kadrowych i organizacyjnych, obsługa Rady Gminy - Andżelika Kasperska  tel. (67) 28 37 002 andzelika.kasperska@ryczywol.pl                
stanowisko ds. elektronicznego obiegu dokumentów i skrzynki nadawczej - Magdalena Witzberg tel. (67) 28 37 002 ug@ryczywol.pl
stanowisko ds. gospodarki gruntami - Krystyna Misiurna tel. (67) 28 37 002 wew. 21 krystyna.misiurna@ryczywol.pl
stanowisko ds. ogólnorolnych i leśnictwa - Marlena Stróżyk tel. (67) 28 37 002 wew. 21 marlena.strozyk@ryczywol.pl

stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i informacji niejawnych - Anna Niedbalska tel. (67) 28 37 002 wew. 14 anna.niedbalska@ryczywol.pl 
sprzątaczka Urzędu Gminy - Irena Nowak
sprzątaczka Urzędu Gminy - Marzena Furman


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Anna Piróg tel.(67) 28 37 002 wew. 19 usc@ryczywol.pl
Ewidencja ludności - Agnieszka Bąk tel. (67) 28 37 002 wew. 19 ewid.lud@ryczywol.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik GOPS - Elżbieta Gawrońska tel. 67 2837635 ops@ryczywol.pl
Pracownik socjalny - Magdalena Janka tel. (67) 28 37 002 wew. 17
Specjalista pracy socjalnej - Bożena Sierpowska tel. (67) 28 37 002 wew. 17
Specjalista pracy socjalnej - Krystyna Figiel tel. (67) 28 37 002 wew. 17
Pracownik socjalny - Justyna Janeczek
Księgowa GOPS  - Beata Klimas  tel. (67) 28 37 002 wew. 17                                                             
Obsługa świadczeń rodzinnych/ Fundusz alimentacyjny - Jolanta Mielżyńska, Alina Piechowiak tel. (67) 28 37 002 wew. 17
Świadczenia wychowawcze- Agata Żak tel. (67) 28 37 002 wew. (27)
Pracownik administracyjny - Irmina Wahlich
Usługi opiekuńcze

Anna Kuchta
Agnieszka Mazurek
Maćkowiak Zofia

Liczba ludości
7271
Powierzchnia w KM2
1 54,54
Udokumentowana historia od roku
1426