close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

W Ryczywole powstało Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

http://pkryczywol.pl/

 

30 listopada 2015 roku, w oparciu o stosowną uchwałę Rady Gminy Ryczywół, podpisany został akt notarialny powołujący Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o. o.

Początkowo biura przedsiębiorstwa będą się znajdować w budynku Biblioteki Publicznej w Ryczywole. Docelowo siedzibą spółki będzie budynek dawnej szkoły przy ul. 6 stycznia w Ryczywole. Działalność operacyjna zostanie rozpoczęta z dniem 1 lutego 2016 roku. Powołanie własnej spółki komunalnej pozwoli gminie na scedowanie zadań własnych w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, utrzymania porządku na drogach i terenach gminnych, odśnieżania dróg na to właśnie przedsiębiorstwo. Będzie to najbardziej efektywna forma realizacji tych zadań, gdyż zmienią się formy finansowania, co jednocześnie może  poprawić jakość świadczonych usług. Przy ograniczonych finansach gminy i wysokich oczekiwaniach mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej istotne jest przejęcie  zadań komunalnych przez nowopowstałą spółkę. Przedsiębiorstwo to może też stać się beneficjentem programów unijnych i krajowych, co stwarza możliwości pozyskiwania dodatkowych funduszy na realizację kosztownych zadań z zakresu podstawowej infrastruktury technicznej, jakimi są: dostawa wody i odbiór ścieków. Już w trzecim kwartale 2016 roku ruszą nabory wniosków o dofinansowanie budowy kanalizacji wodociągowej i ściekowej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Złożenie przez spółkę wniosku o dofinansowanie np. budowy kanalizacji ściekowej w Ludomkach i Lipie, pozwoli na równoległe wnioskowanie w najbliższych latach przez Gminę Ryczywół o dofinansowanie innych inwestycji  – np. budowy dróg, termomodernizacji budynków czy budowy hali widowiskowo-sportowej.

Tym razem wyjątkowo nie z początkiem roku, a od 1 lutego wprowadzone zostaną nowe stawki opłat za dostawę wody i odbiór ścieków. Zostaną one przyjęte przez Radę Gminy na kolejnych 18 miesięcy, w oparciu o kalkulację uwzględniającą planowane do realizacji zadania, czyli np. wyłączenie małych i przestarzałych stacji uzdatniania wody w Nininie i Ludomach, co pozwoli poprawić jakość wody w Nininie, Gościejewku, Ludomach, Lipie i Dąbrówce Ludomskiej oraz ograniczyć kosztyutrzymania.

Wraz z utworzeniem nowej spółki powstaną nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy, co stanowi kolejny ważny argument przemawiający za decyzją powołania do życia tego przedsiębiorstwa.

W I kwartale przyszłego roku konieczne będzie wprowadzenie zmian w bieżących umowach rozliczeniowych. Informacje dotyczące zmian organizacyjnych będą udostępniane  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ryczywole oraz przez pracowników spółki, którzy z początkiem nowego roku odwiedzą wszystkich odbiorców usług, celem zmiany umowy i poinformowania o zmianach formalno-prawnych, które będą obowiązywały od  lutego 2016 r.

Taki pomysł na rozwiązanie działalności służb komunalnych doskonale sprawdza się już w wielu gminach w Polsce, w tym w obu pozostałych gminach wchodzących w skład Powiatu Obornickiego, prowadzi do oszczędności finansów samorządów terytorialnych i poprawia jakość usług.    

 

Liczba ludości
7271
Powierzchnia w KM2
1 54,54
Udokumentowana historia od roku
1426