close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ludomach

 


 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Ludomach

Ludomy 25, 64-603 Ludomy

tel. 67 28 36 110

Dyrektor: Lidia Kurzawa-Pabin

www.zsludomy.pl

 

W skład Zespołu Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach wchodzą: szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Jest to średniej wielkości, licząca 234 uczniów, 24 nauczycieli, 7 pracowników obsługi i 1 pracownika administracji, placówka w gminie Ryczywół. Nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania dwóch a nawet czterech przedmiotów. W związku z dość dużą grupą uczniów dysfunkcyjnych 9 osób ma kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, 4 osoby z terapii pedagogicznej, 3 kolejne w czerwcu ukończą również te specjalności.  Oddziały liczą niewielu uczniów, co sprzyja komfortowi i efektywności nauki. Prowadzony jest jednozmianowy system nauki – lekcje rozpoczynają się o godz. 800, a kończą o  1420. W dwukondygnacyjnym budynku znajduje się: 12 klasopracowni, sala gimnastyczna, sala komputerowa, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, sekretariat, biblioteka, stołówka, kuchnia, toalety.  Klasy przystosowane są do wieku, rozwoju i potrzeb ucznia, wyposażone w 80% w nowoczesne, kolorowe meble.  Do dyspozycji uczniów jest sala gimnastyczna z zapleczem. Lekcje informatyki odbywają się w pracowni komputerowej, wyposażonej w nowy sprzęt. Każda pracownia przedmiotowa wyposażona jest w laptop i projektor, na stanie jest również jedna tablica interaktywna. Budynek szkolny wyposażony jest w sieć Wi-Fi.  Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych. Boisko szkolne jest ogrodzone. Znajdują się na nim 2 bramki do gry w piłkę nożną, 2 kosze oraz bosko do siatkówki. Zapewniona jest opieka pedagoga szkolnego. Taka pomoc przydaje się w przypadku wystąpienia problemów wychowawczych, emocjonalnych czy w trudnościach w nauce. Prowadzone są również zajęcia z logopedii przez dwóch wykwalifikowanych logopedów.  Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej, zaopatrzonej w komplety lektur i na bieżąco uzupełniany księgozbiór. Biblioteka z dziesięcioma zestawami komputerowymi stanowi również centrum multimedialne. Rada Rodziców aktywnie pomaga w organizacji różnych imprez i uroczystości organizowanych na terenie szkoły.  Od wielu lat szkoła wydaje gazetkę szkolno-środowiskową „Kurier Ludomski”.

Od 1 września 2017 r. dotychczasowe 6-letnie szkoły podstawowe stały się 8-letnimi szkołami podstawowymi.  Z tym dniem uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych stali się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami 8-letnich szkół. Ponadto 1 września 2017 r. w 8-letnich szkołach podstawowych rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie VII klasy (absolwenci VI klasy dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 r. są pierwszymi uczniami VIII klasy tych szkół. W myśl art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku, w drodze uchwały stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Zgodnie z art. 117 ust. 5 powołanej ustawy, niniejsza uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

 

Liczba ludości
7271
Powierzchnia w KM2
1 54,54
Udokumentowana historia od roku
1426