close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"NASZA WIEŚ, NASZĄ WSPÓLNĄ SPRAWĄ"

13.05.2020

Przed nami kolejna edycja konkursu "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą", zarząd województwa właśnie ogłosił nabór wniosków.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie realizacji, w formie wspierania, zadań publicznych województwa wielkopolskiego, określonych w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
 Realizacja konkursu wynika z założeń samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020” i dotyczy wsparcia przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi, zmierzających do:
1) wsparcia społeczności lokalnych działających w programie,
2) pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości,
3) rozwoju tożsamości wiejskiej,
4) zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.
Maksymalna wysokość dofinansowania jednego zadania zleconego w ramach konkursu wynosi 10 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% całkowitego kosztu zadania. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 sierpnia 2020 r., a ich zakończenie nastąpi nie później niż 15 listopada 2020 r.
Uprawnionymi do składania ofert są:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferty należy składać do dnia 26 maja 2020 roku, do godz. 15.30.
Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać pod numerami telefonów (0-61) 62-66-521, (0-61) 62-66-529 i (0-61) 62-66-508 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie:

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Bj75Ac&mc=Ix&s=p4ugnj&u=h24SR&z=EVN5yD1&

Zachęcam do udziału,
Jacek Bogusławski

Liczba ludości
7271
Powierzchnia w KM2
1 54,54
Udokumentowana historia od roku
1426