close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Założenie działalności gospodarczej

Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wniosek do pobrania na stronie

1. Wymagane dokumenty

-   Wniosek CEIDG-1

-   Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ( do wglądu )

2. Opłaty

-   Brak

3.  Termin załatwienia sprawy

     Wpis jest dokonywany nie później , niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.

     Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

4.  Tryb odwoławczy

     Nie przysługuje

5.  Podstawa prawna

     Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (  Dz.U. z 2015r, poz. 584 ze zm. )

6.  Uwagi

     Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

-    wnioskiem o wpis do krajowego rejestry urzędowego podmiotów gospodarki narodowej ( REGON);

-    zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego ( NIP );

-    zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

-    oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.


    https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine

CEIDG - 1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

Liczba ludości
7271
Powierzchnia w KM2
1 54,54
Udokumentowana historia od roku
1426